• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

انواع كلكتورها

  • انواع كلكتورها

    انواع كلكتورها

انواع كلكتورها

 

كلكتور صفحه اي صاف : ‌Flat Plat Collector

اين کلکتور ساده‌ترين و پر استفاده‌ترين نوع از انواع کلکتورها به‌شمار مي‌رود. ساختار آن به شکل يک جعبه مستطيل شکل بوده که در داخل آن يک صفحه جاذب فلزي از جنس مس يا آلومينيوم با پوششي به رنگ‌هاي خاص است. اين صفحه، جاذب انرژي حرارتي خورشيد است. زير صفحه لوله‌هاي کوچکي قرار گرفته که آب يا سيال انتقال حرارت در آنها جريان دار.د اطراف کلکتور به منظور کاهش اتلاف حرارتي عايق بندي شده است. روي سطح جعبه از پلاستيک شفاف يا شيشه پوشيده شده است.

 

كلكتور لوله اي تحت خلاء : ‌Evacuated Tube Collector

اين کلکتور از تعدادي لوله دو جداره شفاف موازي تشکيل شده است که در داخل آن يک تيوب با پوششي از ماده جاذب قرار دارد. هوا از فضاي بين دو جداره خارج گرديده وخلا ايجاد شده از اتلاف حرارت جلوگيري مي‌کند.

کلکتور لوله ای

 

كلكتور سهموي : ‌Concentrating Collector

اين کلکتور‌ها سطح آينه اي داشته و براي تجمع انرژي خورشيدي بر روي تيوب جاذب که شامل سيال انتقال حرارت است، بکار مي‌رود.

انواع كلكتورها

انواع كلكتورها

انواع كلكتورها

انواع كلكتورها

ين کلکتور ساده‌ترين و پر استفاده‌ترين نوع از انواع کلکتورها به‌شمار مي‌رود. ساختار آن به شکل يک جعبه مستطيل شکل بوده که در داخل آن يک صفحه جاذب فلزي از جنس مس يا آلومينيوم با پوششي به رنگ‌هاي خاص است. اين صفحه، جاذب انرژي حرارتي خورشيد است. زير صفحه لوله‌هاي کوچکي قرار گرفته که آب يا سيال انتقال حرارت در آنها جريان دار.د اطراف کلکتور به منظور کاهش اتلاف حرارتي عايق بندي شده است. روي سطح جعبه از پلاستيک شفاف يا شيشه پوشيده شده است.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of