• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

درخواست خدمات

مشتریان گرامی می توانند از طریق راه های ارتباطی زیر به منظور درخواست سرویس ، تماس حاصل فرمایند.

آدرس: آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان چایکنار – نرسیده به تامین اجتماعی – ساختمان 399

تلفن: 041-4115

ایمیل: info@drtechnic.com