• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

پکیج نوافلوریدا (مدل Pictor )

  • پکیج نوافلوریدا (مدل Pictor )

    پکیج نوافلوریدا (مدل Pictor )

پکیج نوافلوریدا (مدل Pictor )

LED رنگ مفهوم کد خطا چراغ روشن مفهوم کد خطا چراغ چشمک زن
1 سبز منبع برق پکيج روشن و متصل است. —-
2 قرمز دمای آب در سيستم گرمايش بين 25 و 35 درجه سلسيوس است. پکيج به دليل نقص فنی خاموش شده است.
3 قرمز دمای آب در سيستم گرمايش بين 36 و 45 درجه سلسيوس است. ترموستات ايمنی پکيج آن را خاموش کرده
است.
4 قرمز دمای آب در سيستم گرمايش بين 46 و 55 درجه سلسيوس است. در سيستم تخليه نقصی وجود دارد (مدل
های CTN ، RTN ) يا در لوله کشی هوای ورودی و خروجی گازهای تخليه اشکالی وجود دارد.(مدل های CTFS ، RTFS )
5 قرمز دمای آب در سيستم گرمايش بين 56 و 65 درجه سلسيوس است. مشعل خاموش است.
6 قرمز

دمای آب در سيستم گرمايش بين 66 و 75 درجه سلسيوس است.

فشار آب در پکيج بسيار پايين است.
7 قرمز دمای آب در سيستم گرمايش بين 76 و 85 درجه سلسيوس است. دمای گرمايش مرکزی بالای 85 درجه سلسيوس است.
8 زرد شعله در مشعل در حال احتراق است. پکيج به دليل نقص فنی خاموش شده است.

 

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of