• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

پکیج وایلانت

  • پکیج وایلانت

    پکیج وایلانت

پکیج وایلانت

کد خطا مفهوم کد خطا
F.0 اشکال در NTC رفت گرمايش
F.1 اشکال در NTC برگشت گرمايش
F.5 قطع سنسور خارجی جريان گاز
F.6 قطع سنسور داخلی جريان گاز
F.10 اتصال کوتاه در NTC مدار رفت ( 130 درجه سانتيگراد)
F.11 اتصال کوتاه در NTC مدار برگشت ( 130 درجه سانتيگراد)
F.15 اتصال کوتاه سنسور خارجی جريان گاز
F.16 اتصال کوتاه سنسور داخلی جريان گاز
F.20 فعال شدن محدود کننده ايمنی دما
F.22 کمبود آب مدار گرمايش يا خشک کار کردن پمپ
F.23 کمبود آب يا اختلاف کم دما بين دو سنسور دما
F.24 کمبود آب يا افزايش سريع دمای آب
F.26 جريان برق استپ موتور شير گاز برقرار نمی شود.
F.27 شعله مرحله دوم مشعل تشکيل نشده و مشعل در حال خاموش شدن است.
F.28 دستگاه راه اندازی نمی شود تا مرحله جرقه زن پيش رفته سپس متوقف می شود.
F.29 شعله در حين کار خاموش شده و با جرقه های مکرر روشن نمی شود.
F.36 عدم تخليه صحيح محصولات احتراق (قطع توسط سنسور دود)
F.49 وجود ولتاژ ضعيف در بردهای کنترلی جانبی خارج از دستگاه (اين بردها در ايران کاربرد ندارد)
F.61 خطا در راه اندازی شير کنترل گاز
F.62 تاخير در قطع شير گاز
F.63 خطا در حافظه اصلی برد الکترونيکی
F.64 اشکال در الکترونيک يا سنسورها
F.65 دمای برد الکترونيکی بالا است.
F.67 ولتاژ دريافتی از شعله خارج از رنج است (بين 0 تا 5 ولت)
F.70 عدم همخوانی برد اصلی با برد صفحه نمايش يا مدل دستگاه
F.71 عدم تغيير عدد ميزان آب مدار گرمايش
F.72 اخطار سنسور رفت و برگشت
F.73 خطا در سنسور فشار آب
F.74 خطا در سنسور فشار آب  
F.75 خرابی سنسور فشار آب و يا خرابی پمپ
F.77 مورد استفاده ندارد. (خطا در باز و بسته شدن دريچه دودکش) فقط در کشورهايی که از اين سيستم استفاده می شود کاربرد دارد.
d.77 مورد استفاده ندارد.
d.78 حداکثر دمای آب بهداشتی
d.84 مورد استفاده ندارد.
d.85 افزايش حداقل قدرت دستگاه برای جلوگيری از تشکيل رطوبت در دودکش
d.88 تنظيم دمای استارت برای مدار آب بهداشتی
d.93 تنظيم کد دستگاه
d.96 ريست (بازگشت به تنظيم کارخانه)

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of