• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

پکیج یونیکال (مدل کندانسینگ Alkon 09 )

  • پکیج یونیکال (مدل کندانسینگ Alkon 09 )

    پکیج یونیکال (مدل کندانسینگ Alkon 09 )

پکیج یونیکال (مدل کندانسینگ Alkon 09 )

کد خطا مفهوم کد خطا راه حل ممکن
Eb سنسور بيرونی قطع است.
rb سنسور دمای برگشت آب شوفاژ قطع گرديده است.
SP پارامترهای عملکرد دستگاه ايراد پيدا کرده اند.
LC آب در مدار اوليه دستگاه گردش کافی ندارد.
bU تغذيه نادرست جهت برنر بستگی به برق مصرفی دارد. (فرکانس و ولتاژ برق مصرفی خارج ار حد استاندارد است)
LC ايراد در سنسورهای رفت و برگشت مدار شوفاژ گردش آب در ذاخل مدار اوليه دستگاه بسيار ضعيف است.
SE ايراد در سنسورهای رفت و برگشت مدار شوفاژ سنسور مدار رفت و برگشت نسبت به هم معکوس نصب شده اند.
FE عملکرد فن (سرعت نادرست)
HE دمای دستگاه بسيار بالاست.
LP فشار آب در مدار شوفاژ ناکافی است.
Fr يخ زدگی زمانی که سنسور دمای آب رفت شوفاژ به زير 2 °c برسد، برنر تا رساندن دمای ديگ به 5 °c روشن خواهد ماند.
HL وارد عمل شدن ترموستات حد
db سنسور آبگرم مصرفی وارد عمل شده است.
FP تنظيمات کارخانه ايراد پيدا کرده اند.
  خاموش شدن دستگاه نبود گاز و يا اشتعال برنر
Fd شناسايی شعله قبل از مرحله اشتعال
OL شناسايی شعله بعد از مرحله اشتعال
bC آسيب ديدن سيستم کنترل شعله

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of