• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

آریستون

  • پکیج آریستون
    پکیج آریستون

    پکیج آریستون پکیج آریستون کد خطا مفهوم کد خطا مدار اصلی 101 گرمای بيش از حد 103 نقص در مدار سيرکولاسيون يا عدم وجود آب در مدار Gradient Tman > 7 °c/sec برای 3 مرتبه 104 نقص در مدار سيرکولاسيون يا عدم وجود آب در مدار Gradient Tman > 20 [...] ادامه مطلب