• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

ایتالترم

  • پکیج ایتالترم
    پکیج ایتالترم

    پکیج ایتالترم پکیج ایتالترم کد خطا مفهوم کد خطا 01 * در حالت راه اندازی اوليه: – هوای داخل شيلنگ گاز کاملا تخليه شود. – دستگاه را خاموش و روشن نماييد. * سيم فاز و نول اشتباه وصل شده است. – دوشاخه برق اصلی دستگاه را برعکس موقعيت [...] ادامه مطلب