• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

ا ج ا

  • پکیج ا ج ا
    پکیج ا ج ا

    کد خطا مفهوم کد خطا F1 قفل شدن دستگاه به علت افزايش بيش از حد دما F2 خرابي سنسور مدار آبگرم مصرفي F3 خرابي سنسور مدار گرمايش مركزي F4 قفل شدن دستگاه به علت خرابي ميله يونيزاسيون (تشخيص شعله) F5 خرابي سوئيچ فشار هوا F6 خرابي سنسور دماي خارج  (در [...] ادامه مطلب