• تلفن 041-4115
 • ایمیل info@Drtechnic.com

باکسی

 • پکیج باکسی (مدل Eco-3 )
  پکیج باکسی (مدل Eco-3 )

  پکیج باکسی (مدل Eco-3 ) پکیج باکسی کد خطا مفهوم کد خطا E01 عدم تشکيل يا تشخيص شعله E02 فعال شدن کليد حرارتی (کليد حد 95 °c ) E03 انسداد دودکش – خطای کليد حد ترموستات دود (مدل i ) E05 انسداد دودکش – خطای پرشرسوئيچ دود (مدل Fi ) E06 [...] ادامه مطلب

 • پکیج باکسی (مدل Luna-3 )
  پکیج باکسی (مدل Luna-3 )

  پکیج باکسی (مدل Luna-3 ) پکیج باکسی  کد خطا مفهوم کد خطا E01 نارسايی گاز ورودی – افت فشار گاز E02 فعال شدن کليد حرارتی (کليد حد 95 °c ) E03 انسداد دودکش – خطای پرشرسوئيچ دود E05 خطای عملکرد NTC شوفاژ – انسداد مدار گرمايش – افزايش بيش از حد [...] ادامه مطلب