• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

بایماک

  • پکیج بایماک
    پکیج بایماک

    پکیج بایماک کد خطا شرح خطا توضیحات A01 خطای جرقه زنی ترانس جرقه زن و خروجی آن همچنین الکترود جرقه زن و کابل آنرا چک نمایید و اگر دستگاه مدل ECO 4 بود شیر گازآنرا نیز کنترل نمایید. A03 مشکل در ترموستات حد ترموستات حد را چک نمایید. E01 خطای جرقه [...] ادامه مطلب