• تلفن 041-4115
 • ایمیل info@Drtechnic.com

بوتان

 • پکیج بوتان (مدل Nuova Benessere )
  پکیج بوتان (مدل Nuova Benessere )

  کد خطا مفهوم کد خطا 1 عدم تشکيل شعله (شير گاز، جرقه زنی، حسگر) 2 قطعی، خرابی يا عمل کردن کليد حرارتی روی مبدل 3 قطعی، خرابی يا عمل کردن ترموستات دود قرمز و زرد + 4 اشکال در کليد حداقل فشار آب 5 مشکل ارتباطی ريموت کنترل اتاق با دستگاه 6 قطعی NTC [...] ادامه مطلب

 • پکیج بوتان (مدل Calda Venezia & Optima & Alta )
  پکیج بوتان (مدل Calda Venezia & Optima & Alta )

  کد خطا مفهوم کد خطا سبز چشمک زن – 1 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش Standby آماده به کار تابستانه درخواست آبگرم وجود ندارد. (شير آب بسته است) زمستانه قطع بودن پل ترموستات اتاقی سبز چشمک زن – 5 / 0 ثانیه روشن 5 / 0 ثانیه خاموش Standby اشکال در کليد [...] ادامه مطلب

 • پکیج بوتان (مدل BN324i )
  پکیج بوتان (مدل BN324i )

  کد خطا مفهوم کد خطا قرمز ثابت ثابت قطعی، خرابی يا عمل کردن کليد حرارتی يا ترموستات ايمنی دود ثابت عدم تشکيل شعله (شير گاز، جرقه زنی، حسگر) پس از 2 يا 3 مرتبه جرقه زنی بعد از 3 ثانيه اتصالی حسگر قرمز چشمک زن 1 / 0 ثانيه قطعی NTC مدار گرمايش و [...] ادامه مطلب

 • پکیج بوتان (مدل Benessere Pro )
  پکیج بوتان (مدل Benessere Pro )

  کد خطا  مفهوم کد خطا AL 10 عدم تشکيل شعله (شير گاز، جرقه زنی، حسگر) AL 11 روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد AL 20 قطعی، خرابی يا عمل کردن کليد حرارتی AL 22 قطعی، خرابی يا عمل کردن ترموستات دود AL 40 افت فشار آب (پس از 1 دقيقه) AL 41 افت […] ادامه مطلب

 • پکیج بوتان (مدل Calda Riello )
  پکیج بوتان (مدل Calda Riello )

  کد خطا مفهوم کد خطا قرمز چشمک زن قطعی در NTC ها قرمز ثابت عملکرد يا قطعی کليد حرارتی يا ترموستات دود قرمز و زرد اشکال در کليد حداقل فشار آب ادامه مطلب

 • پکیج بوتان (مدل CV424S )
  پکیج بوتان (مدل CV424S )

  کد خطا مفهوم کد خطا E1 عدم تشکيل شعله (شير گاز، جرقه زنی، حسگر) پس از 3 مرتبه جرقه زنی E2 قطعی، خرابی يا عمل کردن کليد حرارتی E3 اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (پس از 2 دقيقه ) E4 خطای مدولاتور شير گاز E5 قطعی NTC مدار گرمايش E6 قطعی NTC آبگرم [...] ادامه مطلب