• تلفن 041-4115
 • ایمیل info@Drtechnic.com

دمراد

 • پکیج دمراد
  پکیج دمراد

  پکیج دمراد کد خطا مفهوم کد خطا E0 خطای سنسور آب ورودی E1 آب کافی به دستگاه نمی رسد. (افت فشار آب مدار گرمايش) E2 خطای جرقه زنی و يا مشکل در برقراری شعله E3 اشکال در سنسور آب مصرفی E4 اشکال در سنسور گرمايش E6 برای خروج گازهای حاصل از احتراق مشکل [...] ادامه مطلب

 • پکیج دمراد (مدل HBA )
  پکیج دمراد (مدل HBA )

  پکیج دمراد (مدل HBA ) کد خطا مفهوم کد خطا F0 فشار کم مدار شوفاژ ( CH ) F1 ترموستات دمای بيش از حد F2 اشکال در سنسور آب مصرفی ( DHW ) F3 اشکال در سنسور گرمايش ( CH ) F4 شعله (آيونايز) (عمل Reset بايستی انجام شود) F5 اشکال در سنسور فشار دودکش […] ادامه مطلب

 • پکیج دمراد
  پکیج دمراد

  پکیج دمراد کد خطا مفهوم کد خطا E01 فعال شدن کليد حرارتی (کليد حد) E02 اشکال در NTC مصرفی E03 اشکال در NTC شوفاژ E04 عدم تشکيل يا تشخيص شعله E05 انسداد دودکش يا اشکال در سنسور فشار دودکش E06 اشکال در ترموستات اتاقی ( OTC ) E07 جا به جايی شيلنگ [...] ادامه مطلب