• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

روکا

  • پکیج روکا (مدل دیجیتال)
    پکیج روکا (مدل دیجیتال)

    پکیج روکا (مدل دیجیتال) کد خطا مفهو کد خطا 08 اشکال در فعال شدن فيوزاطمينان 21 وجود نويز الکترونيکی در کنترل پانل سوکت های اتصال به بردالکترونيکی و جرقه زن ها واتصالات برقی آن و سنسورها بايد بازديد گردد رسوب نداشته باشند. 22 – شيرآلات [...] ادامه مطلب