• تلفن 041-4115
 • ایمیل info@Drtechnic.com

شاپه

 • پکیچ شاپه (مدل آنالوگ)
  پکیچ شاپه (مدل آنالوگ)

  پکیچ شاپه (مدل آنالوگ) کد خطا مفهوم کد خطا 30 نشانگر قطع گاز يا نوسان برق 40 ترموستات حد فعال می باشد. 50 مسدود بودن مسير دودکش يا نقص فن 60 نشانگر فقدان آب 70 نشانگر غير فعال بودن سنسور آبگرم مصرفی 80 نشانگر غير فعال بودن سنسور گرمايش مرکزی (شوفاژ) ادامه مطلب

 • پکیچ شاپه (مدل دیجیتال)
  پکیچ شاپه (مدل دیجیتال)

  پکیچ شاپه (مدل دیجیتال) کد خطا مفهوم کد خطا E01 خطای سيستم جرقه زنی – نرسيدن گاز يا خرابی الکترود جرقه E02 فعال شدن ترموستات حد به دليل بالا رفتن غير معمول دما E03 نارسايی دودکش يا انسداد مسير مکش دودکش E05 خرابی سنسور شوفاژ E06 خرابی سنسور [...] ادامه مطلب