• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

فرولی

  • پکیج فرولی (مدل Domiitech F24/F32 & C24/C32 )
    پکیج فرولی (مدل Domiitech F24/F32 & C24/C32 )

    پکیج فرولی (مدل Domiitech F24/F32 & C24/C32 ) کد خطا مفهوم کد خطا علت احتمالی A01 مشعل روشن نمی شود. نبودن گاز الکتورد معيوب شير گاز معيوب توان اشتعال پايين A02 علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است. الکترود معيوب برد الکترونيکی معيوب A03 [...] ادامه مطلب