• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

لورچ تک مبدله

  • پکیج لورچ تک مبدله (مدل آرتا)
    پکیج لورچ تک مبدله (مدل آرتا)

    پکیج لورچ تک مبدله (مدل آرتا) کد خطا مفهوم کد خطا E1 انجام نشدن اشتعال E2 عملکرد سوئيچ فشار هوا E3 ترميستور سيستم گرمايش E4 ترميستور آب مصرفی E5 خطای مدولاتور شير گاز E6 افزايش دمای آب سيستم گرمايشی E7 خطای سوئيچ فشار هوا E8 کاهش فشار آب سيستم [...] ادامه مطلب