• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

لورچ دو مبدله

  • پکیج لورچ دو مبدله (مدل آریان)
    پکیج لورچ دو مبدله (مدل آریان)

    کد خطا مفهوم کد خطا E1 انجام نشدن اشتعال E2 عملکرد سوئيچ فشار هوا E3 ترميستور سيستم گرمايش E4 ترميستور آب مصرفی E5 خطای مدولاتور شير گاز E6 افزايش دمای آب سيستم گرمايشی E7 خطای سوئيچ فشار هوا E8 کاهش فشار آب سيستم گرمايش E9 عملکرد کليد حرارتی حد [...] ادامه مطلب