• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

مارس

  • پکیج مارس
    پکیج مارس

    پکیج مارس کد خطا مفهوم کد خطا yL افت فشار آب مدار گرمايش Fy انسداد دودکش، خطای پرشرسوئيچ دود DH عدم تشکيل يا تشخيص شعله HS NTC مدار برگشت شوفاژ اشکال دارد. CS NTC مدار رفت شوفاژ اشکال دارد. Sy خروج آبگرم مصرفی اشکال دارد. GS بدون عبور آب از مبدل [...] ادامه مطلب