• تلفن 041-4115
 • ایمیل info@Drtechnic.com

مگاترم

 • پکیج مگاترم (گروه مرکوری)
  پکیج مگاترم (گروه مرکوری)

  پکیج مگاترم (گروه مرکوری) کد خطا مفهوم کد خطا E0 افت فشار آب مدار گرمايش E1 عدم تشکيل يا تشخيص شعله EE NTC آبگرم مصرفی E3 NTC رفت مدار گرمايش E4 انسداد دودکش، خطای پرشرسوئيچ دود E5 انسداد دودکش، خطای پرشرسوئيچ دود E6 حسگر شعله E7 بالا رفتن دمای [...] ادامه مطلب

 • پکیج مگاترم (گروه مگا)
  پکیج مگاترم (گروه مگا)

  پکیج مگاترم (گروه مگا) کد خطا مفهوم کد خطا E1 عدم تشکيل يا تشخيص شعله E2 افزايش دمای مدار گرمايش به بيش از 95 °c (فعال شدن کليد حرارتی) E3 انسداد دودکش، خطای پرشرسوئيچ دود E4 افت فشار آب مدار گرمايش E6 NTC آبگرم مصرفی E7 NTC رفت مدار گرمايش E9 [...] ادامه مطلب