• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

ناوین

  • پکیج ناوین
    پکیج ناوین

    پکیج ناوین کد خطا مفهوم کد خطا 01 افزايش بيش از حد دمای مدار گرمايش (فعال شدن کليد حرارتی) 02 افت فشار مدار گرمايش 03 نقص در جرقه 04 عدم تشکيل يا تشخيص شعله 05 NTC مدار شوفاژ اشکال دارد.(مدار آن باز است) 06 NTC مدار شوفاژ اشکال دارد . (مدار آن [...] ادامه مطلب