• تلفن 041-4115
 • ایمیل info@Drtechnic.com

نو افلوریدا

 • پکیج نوافلوریدا (مدل Pictor )
  پکیج نوافلوریدا (مدل Pictor )

  پکیج نوافلوریدا (مدل Pictor ) LED رنگ مفهوم کد خطا چراغ روشن مفهوم کد خطا چراغ چشمک زن 1 سبز منبع برق پکيج روشن و متصل است. —- 2 قرمز دمای آب در سيستم گرمايش بين 25 و 35 درجه سلسيوس است. پکيج به دليل نقص فنی خاموش شده است. 3 قرمز دمای آب [...] ادامه مطلب

 • پکیج نوافلوریدا (مدل Vela )
  پکیج نوافلوریدا (مدل Vela )

  پکیج نوافلوریدا (مدل Vela ) LED LED 1 مفهوم کد خطا سبز n/a پکيج به برق متصل است زرد n/a وجود شعله n/a سبز حرارت مرکزی فعال است قرمز خاموش خاموش شدن پکيج به علت خاموش شدن شعله خاموش زرد خاموش شدن ترموستات گاز (در مدل های CTN ) خاموش زرد خاموش شدن [...] ادامه مطلب