• تلفن 041-4115
 • ایمیل info@Drtechnic.com

والترو

 • پکیج والترو (مدل G8 )
  پکیج والترو (مدل G8 )

  پکیج والترو (مدل G8 ) پکیج والترو  کد خطا مفهوم کد خطا E1 نقص در احتراق E2 نقص در برد الکترونيک E3 نقص در سيستم پمپ و دمای بيش از حد مبدل E4 نقص در سيستم هيدروليک (کمبود آب در مدار بسته) E5 نقص در تخليه محصولات احتراق (فن) E6 نقص در حسگر دمای آب [...] ادامه مطلب

 • پکیج والترو (مدل G2-R9 )
  پکیج والترو (مدل G2-R9 )

  پکیج والترو (مدل G2-R9 ) پکیج والترو  کد خطا مفهوم کد خطا E1 نقص در سيستم هيدروليک E2 نقص در احتراق E3 نقص در حسگر دمای گرمايشی NTC E4 نقص در حسگر دمای آبگرم بهداشتی NTC E5 نقص در حسگر شعله E6 نقص در تهويه (فن يا پرشر دود) E7 بيش از حد گرم شدن [...] ادامه مطلب

 • پکیج والترو (مدل B5-X5-C2 )
  پکیج والترو (مدل B5-X5-C2 )

  پکیج والترو (مدل B5-X5-C2 ) پکیج والترو کد خطا مفهوم کد خطا  E1  نقص در احتراق E2   نقص بعلت گرم شدن بيش از حد دما در مدار بسته E3   نقص در تخليه محصولات احتراق E4   نقص به علت کمبود آب در مدار بسته E6   نقص در حسگر دمای آبگرم بهداشتی NTC  E7  [...] ادامه مطلب