• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

وستن

  • پکیج وستن (مدل دیجیتال)
    پکیج وستن (مدل دیجیتال)

    پکیج وستن (مدل دیجیتال) کد خطا مفهوم کد خطا E11 اشکال درسنسورهای خارجی دستگاه E12 ارتباط بين سوئيچ فشار و گروه هيدروليکی قطع شده E13 گرفتگی درگروه هيدروليک ها و سوئيچ فشار E18 سيستم در حال پرشدن می باشد. E19 اشکال درسيستم پرشدن مدار E31 قطع [...] ادامه مطلب