• تلفن 041-4115
 • ایمیل info@Drtechnic.com

کد خطاهای پکیج

 • پکیج نوافلوریدا (مدل Vela )
  پکیج نوافلوریدا (مدل Vela )

  LED LED 1 مفهوم کد خطا سبز n/a پکيج به برق متصل است زرد n/a وجود شعله n/a سبز حرارت مرکزی فعال است قرمز خاموش خاموش شدن پکيج به علت خاموش شدن شعله خاموش زرد خاموش شدن ترموستات گاز (در مدل های CTN ) خاموش زرد خاموش شدن سوئيچ فشار هوا / گاز ( در [...] ادامه مطلب

 • پکیج ناوین
  پکیج ناوین

  کد خطا مفهوم کد خطا 01 افزايش بيش از حد دمای مدار گرمايش (فعال شدن کليد حرارتی) 02 افت فشار مدار گرمايش 03 نقص در جرقه 04 عدم تشکيل يا تشخيص شعله 05 NTC مدار شوفاژ اشکال دارد.(مدار آن باز است) 06 NTC مدار شوفاژ اشکال دارد . (مدار آن اتصال کوتاه [...] ادامه مطلب

 • پکیج مگاترم (گروه مرکوری)
  پکیج مگاترم (گروه مرکوری)

  کد خطا مفهوم کد خطا E0 افت فشار آب مدار گرمايش E1 عدم تشکيل يا تشخيص شعله EE NTC آبگرم مصرفی E3 NTC رفت مدار گرمايش E4 انسداد دودکش، خطای پرشرسوئيچ دود E5 انسداد دودکش، خطای پرشرسوئيچ دود E6 حسگر شعله E7 بالا رفتن دمای مدار گرمايش E8 بالا رفتن [...] ادامه مطلب

 • پکیج مگاترم (گروه مگا)
  پکیج مگاترم (گروه مگا)

  کد خطا مفهوم کد خطا E1 عدم تشکيل يا تشخيص شعله E2 افزايش دمای مدار گرمايش به بيش از 95 °c (فعال شدن کليد حرارتی) E3 انسداد دودکش، خطای پرشرسوئيچ دود E4 افت فشار آب مدار گرمايش E6 NTC آبگرم مصرفی E7 NTC رفت مدار گرمايش E9 آب دستگاه در معرض يخ [...] ادامه مطلب

 • پکیج مارس
  پکیج مارس

  کد خطا مفهوم کد خطا yL افت فشار آب مدار گرمايش Fy انسداد دودکش، خطای پرشرسوئيچ دود DH عدم تشکيل يا تشخيص شعله HS NTC مدار برگشت شوفاژ اشکال دارد. CS NTC مدار رفت شوفاژ اشکال دارد. Sy خروج آبگرم مصرفی اشکال دارد. GS بدون عبور آب از مبدل مشعل روشن [...] ادامه مطلب

 • پکیج لورچ تک مبدله (مدل آرتا)
  پکیج لورچ تک مبدله (مدل آرتا)

  کد خطا مفهوم کد خطا E1 انجام نشدن اشتعال E2 عملکرد سوئيچ فشار هوا E3 ترميستور سيستم گرمايش E4 ترميستور آب مصرفی E5 خطای مدولاتور شير گاز E6 افزايش دمای آب سيستم گرمايشی E7 خطای سوئيچ فشار هوا E8 کاهش فشار آب سيستم گرمايش (کمتر از 0/45 بار) E9 [...] ادامه مطلب

 • پکیج لورچ دو مبدله (مدل آریان)
  پکیج لورچ دو مبدله (مدل آریان)

  کد خطا مفهوم کد خطا E1 انجام نشدن اشتعال E2 عملکرد سوئيچ فشار هوا E3 ترميستور سيستم گرمايش E4 ترميستور آب مصرفی E5 خطای مدولاتور شير گاز E6 افزايش دمای آب سيستم گرمايشی E7 خطای سوئيچ فشار هوا E8 کاهش فشار آب سيستم گرمايش E9 عملکرد کليد حرارتی حد [...] ادامه مطلب

 • پکیج لامبرت (مدل دیجیتال)
  پکیج لامبرت (مدل دیجیتال)

  کد خطا مفهوم کد خطا E01 عدم تشکيل يا تشخيص شعله E02 اشکال در سيستم تخليه دود E03 اشکال در NTC شوفاژ E04 اشکال در NTC آبگرم مصرفی E05 عدم عملکرد صحيح مدولاتور شير گاز E06 دمای آب مدار به بيش از 90 °c افزايش يافته E07 عدم گردش آب در مدار گرمايش [...] ادامه مطلب