• تلفن 041-4115
 • ایمیل info@Drtechnic.com

کد خطاهای پکیج

 • پکیج وایلانت
  پکیج وایلانت

  پکیج وایلانت کد خطا مفهوم کد خطا F.0 اشکال در NTC رفت گرمايش F.1 اشکال در NTC برگشت گرمايش F.5 قطع سنسور خارجی جريان گاز F.6 قطع سنسور داخلی جريان گاز F.10 اتصال کوتاه در NTC مدار رفت ( 130 درجه سانتيگراد) F.11 اتصال کوتاه در NTC مدار برگشت ( [...] ادامه مطلب

 • پکیج نوافلوریدا (مدل Pictor )
  پکیج نوافلوریدا (مدل Pictor )

  پکیج نوافلوریدا (مدل Pictor ) LED رنگ مفهوم کد خطا چراغ روشن مفهوم کد خطا چراغ چشمک زن 1 سبز منبع برق پکيج روشن و متصل است. —- 2 قرمز دمای آب در سيستم گرمايش بين 25 و 35 درجه سلسيوس است. پکيج به دليل نقص فنی خاموش شده است. 3 قرمز دمای آب [...] ادامه مطلب

 • پکیج نوافلوریدا (مدل Vela )
  پکیج نوافلوریدا (مدل Vela )

  پکیج نوافلوریدا (مدل Vela ) LED LED 1 مفهوم کد خطا سبز n/a پکيج به برق متصل است زرد n/a وجود شعله n/a سبز حرارت مرکزی فعال است قرمز خاموش خاموش شدن پکيج به علت خاموش شدن شعله خاموش زرد خاموش شدن ترموستات گاز (در مدل های CTN ) خاموش زرد خاموش شدن [...] ادامه مطلب

 • پکیج ناوین
  پکیج ناوین

  پکیج ناوین کد خطا مفهوم کد خطا 01 افزايش بيش از حد دمای مدار گرمايش (فعال شدن کليد حرارتی) 02 افت فشار مدار گرمايش 03 نقص در جرقه 04 عدم تشکيل يا تشخيص شعله 05 NTC مدار شوفاژ اشکال دارد.(مدار آن باز است) 06 NTC مدار شوفاژ اشکال دارد . (مدار آن [...] ادامه مطلب

 • پکیج مگاترم (گروه مرکوری)
  پکیج مگاترم (گروه مرکوری)

  پکیج مگاترم (گروه مرکوری) کد خطا مفهوم کد خطا E0 افت فشار آب مدار گرمايش E1 عدم تشکيل يا تشخيص شعله EE NTC آبگرم مصرفی E3 NTC رفت مدار گرمايش E4 انسداد دودکش، خطای پرشرسوئيچ دود E5 انسداد دودکش، خطای پرشرسوئيچ دود E6 حسگر شعله E7 بالا رفتن دمای [...] ادامه مطلب

 • پکیج مگاترم (گروه مگا)
  پکیج مگاترم (گروه مگا)

  پکیج مگاترم (گروه مگا) کد خطا مفهوم کد خطا E1 عدم تشکيل يا تشخيص شعله E2 افزايش دمای مدار گرمايش به بيش از 95 °c (فعال شدن کليد حرارتی) E3 انسداد دودکش، خطای پرشرسوئيچ دود E4 افت فشار آب مدار گرمايش E6 NTC آبگرم مصرفی E7 NTC رفت مدار گرمايش E9 [...] ادامه مطلب

 • پکیج مارس
  پکیج مارس

  پکیج مارس کد خطا مفهوم کد خطا yL افت فشار آب مدار گرمايش Fy انسداد دودکش، خطای پرشرسوئيچ دود DH عدم تشکيل يا تشخيص شعله HS NTC مدار برگشت شوفاژ اشکال دارد. CS NTC مدار رفت شوفاژ اشکال دارد. Sy خروج آبگرم مصرفی اشکال دارد. GS بدون عبور آب از مبدل [...] ادامه مطلب

 • پکیج لورچ تک مبدله (مدل آرتا)
  پکیج لورچ تک مبدله (مدل آرتا)

  پکیج لورچ تک مبدله (مدل آرتا) کد خطا مفهوم کد خطا E1 انجام نشدن اشتعال E2 عملکرد سوئيچ فشار هوا E3 ترميستور سيستم گرمايش E4 ترميستور آب مصرفی E5 خطای مدولاتور شير گاز E6 افزايش دمای آب سيستم گرمايشی E7 خطای سوئيچ فشار هوا E8 کاهش فشار آب سيستم [...] ادامه مطلب