• تلفن 041-4115
 • ایمیل info@Drtechnic.com

کد خطاهای پکیج

 • پکیج ا ج ا
  پکیج ا ج ا

  کد خطا مفهوم کد خطا F1 قفل شدن دستگاه به علت افزايش بيش از حد دما F2 خرابي سنسور مدار آبگرم مصرفي F3 خرابي سنسور مدار گرمايش مركزي F4 قفل شدن دستگاه به علت خرابي ميله يونيزاسيون (تشخيص شعله) F5 خرابي سوئيچ فشار هوا F6 خرابي سنسور دماي خارج  (در [...] ادامه مطلب

 • پکیج والترو (مدل G8 )
  پکیج والترو (مدل G8 )

  کد خطا مفهوم کد خطا E1 نقص در احتراق E2 نقص در برد الکترونيک E3 نقص در سيستم پمپ و دمای بيش از حد مبدل E4 نقص در سيستم هيدروليک (کمبود آب در مدار بسته) E5 نقص در تخليه محصولات احتراق (فن) E6 نقص در حسگر دمای آب گرمايش E7 نقص در حسگر دمای آب […] ادامه مطلب

 • پکیج والترو (مدل G2-R9 )
  پکیج والترو (مدل G2-R9 )

  کد خطا مفهوم کد خطا E1 نقص در سيستم هيدروليک E2 نقص در احتراق E3 نقص در حسگر دمای گرمايشی NTC E4 نقص در حسگر دمای آبگرم بهداشتی NTC E5 نقص در حسگر شعله E6 نقص در تهويه (فن يا پرشر دود) E7 بيش از حد گرم شدن آب مدار گرمايش h1 هنگ کردن برد ادامه مطلب

 • پکیج والترو (مدل B5-X5-C2 )
  پکیج والترو (مدل B5-X5-C2 )

  کد خطا مفهوم کد خطا  E1  نقص در احتراق E2   نقص بعلت گرم شدن بيش از حد دما در مدار بسته E3   نقص در تخليه محصولات احتراق E4   نقص به علت کمبود آب در مدار بسته E6   نقص در حسگر دمای آبگرم بهداشتی NTC  E7   نقص در حسگر دمای گرمايشی NTC E9   نقص در [...] ادامه مطلب