• تلفن 041-4115
 • ایمیل info@Drtechnic.com

پکیج در تبریز

 • پکیج ناوین
  پکیج ناوین

  جدول عیب یابی پکیج ناوین شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین با ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا 01 افزايش بيش از حد دمای مدار گرمايش (فعال شدن کليد حرارتی) [...] ادامه مطلب

 • پکیج مگاترم (گروه مرکوری)
  پکیج مگاترم (گروه مرکوری)

  جدول عیب یابی پکیج مگاترم (گروه مرکوری) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین با ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا E0 افت فشار آب مدار گرمايش E1 عدم تشکيل يا [...] ادامه مطلب

 • پکیج مگاترم (گروه مگا)
  پکیج مگاترم (گروه مگا)

  جدول عیب یابی پکیج مگاترم (گروه مگا) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین یا ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا E1 عدم تشکيل يا تشخيص شعله E2 افزايش دمای مدار [...] ادامه مطلب

 • پکیج لورچ دو مبدله (مدل آریان)
  پکیج لورچ دو مبدله (مدل آریان)

  جدول عیب یابی پکیج لورچ دو مبدله (مدل آریان) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین یا ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا E1 انجام نشدن اشتعال E2 عملکرد سوئيچ [...] ادامه مطلب

 • پکیج گلدیران (مدل Pioneer P262-FW/FS & P302-FW/FS )
  پکیج گلدیران (مدل Pioneer P262-FW/FS & P302-FW/FS )

  جدول عیب یابی پکیج گلدیران (مدل Pioneer P262-FW/FS & P302-FW/FS ) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین یا ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا E1 عدم تشکيل يا [...] ادامه مطلب

 • پکیج فرولی (مدل Domiitech F24/F32 & C24/C32 )
  پکیج فرولی (مدل Domiitech F24/F32 & C24/C32 )

  پکیج فرولی (مدل Domiitech F24/F32 & C24/C32 ) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین با ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا علت احتمالی A01 مشعل روشن نمی شود. [...] ادامه مطلب

 • پکیچ شاپه (مدل دیجیتال)
  پکیچ شاپه (مدل دیجیتال)

  kombiپکیچ شاپه (مدل دیجیتال) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین یا ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا E01 خطای سيستم جرقه زنی – نرسيدن گاز يا خرابی الکترود [...] ادامه مطلب

 • پکیج وستن (مدل دیجیتال)
  پکیج وستن (مدل دیجیتال)

  جدول عیب یابی پکیج وستن (مدل دیجیتال) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین با ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا E11 اشکال درسنسورهای خارجی دستگاه E12 ارتباط [...] ادامه مطلب