• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

ارتباط با ما

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

 

در این قسمت شما میتوانید برای کسانی که میخواهند با شما در ارتباط باشند پل های ارتباطی تعیین کنید که این راه ها میتواند هم به صورت آدرس الکترونیکی و هم به صورت آدرس فیزیکی باشد.

آدرس: آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان خاقانی- مجتمع تجاری خاقانی- پلاک 80

شماره تماس: 4115-041