• تلفن 041-4115
  • ایمیل info@Drtechnic.com

کد خطای پکیج کیتورامی (kiturami)

  • کد خطای پکیج کیتورامی (kiturami)

    کد خطای پکیج کیتورامی (kiturami)

پکیج کیتورامی

شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین با ما در ارتباط باشید.

 

کد خطا

علل ممکن/ شرح

01
02
03

• این خطا به علت عدم احتراق صحیح در پکیج نشان داده میشود که می تواند ناشی از بروز نقص فنی در سنسور جرقه زن و یا
عمل نمودن سنسور ایمنی بعد از عمل احتراق نمایان می شود.
• این خطا ممکن است اتفاق موقتی باشد که در اثر یک علت بیرونی )غیر مربوط به پکیج(، نه نقص فنی پکیج نمایان شود .
لطففا با فشار دان کلید پاور روي ترموستات اتاقی ، پکیج را مجددا راه اندازي کنید.
• از باز بودن دودکش اطمینان حاصل فرمائید.
• دریچه هواي اضافی بالاي پکیج را باز نمائید.
• از باز بودن و کارکرد صحیح شیر گاز اطمینان حاصل نمائید.
• در صورت عدم رفع مشکل با چک کردن هر یک از موارد بالا، با واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید.

04
14
24
34

• این خطا به علت بروز نقص فنی در سنسور آب داخل پکیج نمایان می شود.
• لطفاً پکیج را خاموش کرده و فورا با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

06

• این خطا هنگمی نمایان می شود که دور فن در پکیج قابل شناسایی و اندازهگیري نباشد.
• از باز بودن دودکش اطمینان حاصل فرمائید.
• دریچه هواي اضافی بالاي پکیج را باز نمائید.
• از اتصال سیم فن به برد و قطعی سیم اطمینان حاصل فرمائید.
• لطفا با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

 

 

کد خطا

علل ممکن/ شرح

07

• این خطا هنگامی نمایان می شود که دور فن به علت وجود جسم خارجی در داخل آن و یا گرفتگی دودکش، از حد عادي
بیشتر و یا کمتر میشود.
• این خطا در زمانی نمایان میشود که دور فن به علت بسته بودن مسیر دودکش و یا عدم نصب کلاهک Hو یا اجراي نامطلوب
دودکش از حد عادي بیشتر میشود. لطفا مسیر دودکش را چک کنید.
• دریچه هواي اضافی بالاي پکیج را باز نمائید.
• این خطا ممکن است به دلیل کاندنس گازهاي خروجی در دودکش ایجاد گردد.
• براي پیشگیري از خطر لطفا با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

08

• در صورت طولانی بودن کابل ترموستات اتاقی، تماس آن با کابل برق وبا تلفن این خطا نمایان خواهد شد.
• از سالم بودن روکش کابل برق و کنار هم قرار نگرفتن کابل 220ACولت و کابلهاي برق و جریان ضعیف دیگر در محل
نصب پکیج اطمینان حاصل نمائید.
• براي اقدامات ایمنی با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید.

91

• این خطا زمانی نمایان می شود که فشار آب براي مدت زمان بیشتر از 5دقیقه به میزان نرمال نرسیده باشد.
• لطفاً از عدم قطعی آب اطمینان حاصل کنید.
• شیر آب ورودي به پکیج را چک نمائید.
• فیلتر آب ورودي را چک نمائید.
• از عدم رسوب درون لولهها اطمینان حاصل فرمائید.

 

 

کد خطا

علل ممکن/ شرح

95

• این خطا کمبود آب درون پکیج را نشان میدهد.
• لطفاً از عدم قطعی آب اطمینان حاصل کنید.
• شیر آب ورودي به پکیج را چک نمائید.
• فیلتر آب ورودي را چک نمائید.
• از عدم رسوب درون لولهها اطمینان حاصل فرمائید.
• از عدم وجود نشتی درون لوله ها، شیرآلات و اتصالات داخل ساختمان اطمینان حاصل فرمائید.

96

• این خطا قطع خودکار کارکرد پکیج را توسط جهیزات ایمنی، هنگامی که دماي آب داغ بیش از حد استاندارد و مجاز است
نشان میهد.
• هنگام نمایان شدن این خطا پمپ سیرکوله براي کاهش دماي آب داغ شروع به کار می کند.
• در صورت عدم کاهش دما با مرکز خدمات پس از فروش براي اقدامات ایمنی تماس حاصل فرمائید.

97

• نشان دادن و تشخیص این خطا ویژگی منحصر به فرد پکیجهاي کیتورامی میباشد که نشت گاز یا کمبود هواي ورودي را نشان
میدهد. در این صورت شیر گاز را چک کرده و از مواد قابل اشتعال استفاده نکنید )اقدامات لازم جهت تهویه فضاي نصب پکیج
صورت پذیرد(.
• هنگام نمایان شدن این خطا براي اقدامات ایمنی با اداره گاز یا مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل نمائید.

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of