• تلفن 041-4115
 • ایمیل info@Drtechnic.com

 • پکیج بوتان (مدل CV424S )
  پکیج بوتان (مدل CV424S )

  پکیج بوتان (مدل CV424S ) پکیج بوتان کد خطا مفهوم کد خطا E1 عدم تشکيل شعله (شير گاز، جرقه زنی، حسگر) پس از 3 مرتبه جرقه زنی E2 قطعی، خرابی يا عمل کردن کليد حرارتی E3 اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (پس از 2 دقيقه ) E4 خطای مدولاتور شير گاز E5 قطعی [...] ادامه مطلب

 • پکیج بایکان (مدل نیلاپلاس)
  پکیج بایکان (مدل نیلاپلاس)

  پکیج بایکان (مدل نیلاپلاس) پکیج بایکان  کد خطا مفهوم کد خطا چشمک زن شدن 30 LED خطای عملکرد NTC شوفاژ و يا رسوب گرفتگی مبدل اصلی چشمک زن شدن 40 LED خطای عملکرد NTC مصرفی چشمک زن شدن 50 LED افت فشار آب مدار گرمايش چشمک زن شدن 60 LED انسداد دودکش – [...] ادامه مطلب

 • پکیج بایکان (مدل های سان ومون)
  پکیج بایکان (مدل های سان ومون)

  پکیج بایکان (مدل های سان ومون) پکیج بایکان کد خطا مفهوم کد خطا E01 عدم تشکيل يا تشخيص شعله E02 انسداد دودکش – خطای کليد حد ترموستات دود در مدل های بدون فن و انسداد دوکش – خطای پرشرسوئيچ دود در مدل های فن دار E03 خطای عملکرد NTC شوفاژ و يا [...] ادامه مطلب

 • پکیج باکسی (مدل Eco-3 )
  پکیج باکسی (مدل Eco-3 )

  پکیج باکسی (مدل Eco-3 ) پکیج باکسی کد خطا مفهوم کد خطا E01 عدم تشکيل يا تشخيص شعله E02 فعال شدن کليد حرارتی (کليد حد 95 °c ) E03 انسداد دودکش – خطای کليد حد ترموستات دود (مدل i ) E05 انسداد دودکش – خطای پرشرسوئيچ دود (مدل Fi ) E06 [...] ادامه مطلب

 • پکیج باکسی (مدل Luna-3 )
  پکیج باکسی (مدل Luna-3 )

  پکیج باکسی (مدل Luna-3 ) پکیج باکسی  کد خطا مفهوم کد خطا E01 نارسايی گاز ورودی – افت فشار گاز E02 فعال شدن کليد حرارتی (کليد حد 95 °c ) E03 انسداد دودکش – خطای پرشرسوئيچ دود E05 خطای عملکرد NTC شوفاژ – انسداد مدار گرمايش – افزايش بيش از حد [...] ادامه مطلب

 • پکیج آماتیس
  پکیج آماتیس

  پکیج آماتیس پکیج آماتیس کد خطا مفهوم کد خطا علل احتمالی E01 اشکال در احتراق اشکال در احتراق، فن يا گاز ورودی E02 اشکال در سنسور حد اشکال در کليد حرارتی و به نقطه جوش رسيدن آب در مبدل اصلی E03 اشکال تخليه دود اشکال در ترموستات دود / سوئيچ فشار [...] ادامه مطلب

 • پکیج آلزان
  پکیج آلزان

  پکیج آلزان پکیج آلزان کد خطا مفهوم کد خطا Er 01 ترموستات حد عمل کرده است. (نياز به ريست دستی می باشد) Er 02 وجود اشکال در سنسور آب مصرفی Er 03 وجود اشکال در سنسور آب شوفاژ Er 04 در صورت وجود 3 مرتبه تلاش برای تشکيل شعله پايدار، دستگاه به حالت [...] ادامه مطلب

 • پکیج آریستون
  پکیج آریستون

  پکیج آریستون پکیج آریستون کد خطا مفهوم کد خطا مدار اصلی 101 گرمای بيش از حد 103 نقص در مدار سيرکولاسيون يا عدم وجود آب در مدار Gradient Tman > 7 °c/sec برای 3 مرتبه 104 نقص در مدار سيرکولاسيون يا عدم وجود آب در مدار Gradient Tman > 20 [...] ادامه مطلب