• تلفن 041-4115
 • ایمیل info@Drtechnic.com

 • پکیج بوتان (مدل Calda Venezia & Optima & Alta )
  پکیج بوتان (مدل Calda Venezia & Optima & Alta )

  پکیج بوتان (مدل Calda Venezia & Optima & Alta ) کد خطا مفهوم کد خطا سبز چشمک زن – 1 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش Standby آماده به کار تابستانه درخواست آبگرم وجود ندارد. (شير آب بسته است) زمستانه قطع بودن پل ترموستات اتاقی سبز چشمک زن – 5 / 0 [...] ادامه مطلب

 • پکیج بوتان (مدل BN324i )
  پکیج بوتان (مدل BN324i )

  پکیج بوتان (مدل BN324i ) کد خطا مفهوم کد خطا قرمز ثابت ثابت قطعی، خرابی يا عمل کردن کليد حرارتی يا ترموستات ايمنی دود ثابت عدم تشکيل شعله (شير گاز، جرقه زنی، حسگر) پس از 2 يا 3 مرتبه جرقه زنی بعد از 3 ثانيه اتصالی حسگر قرمز چشمک زن 1 / 0 ثانيه [...] ادامه مطلب

 • پکیج بوتان (مدل Benessere Pro )
  پکیج بوتان (مدل Benessere Pro )

  پکیج بوتان (مدل Benessere Pro ) کد خطا  مفهوم کد خطا AL 10 عدم تشکيل شعله (شير گاز، جرقه زنی، حسگر) AL 11 روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد AL 20 قطعی، خرابی يا عمل کردن کليد حرارتی AL 22 قطعی، خرابی يا عمل کردن ترموستات دود AL 40 افت فشار [...] ادامه مطلب

 • پکیج بوتان (مدل Calda Riello )
  پکیج بوتان (مدل Calda Riello )

  پکیج بوتان (مدل Calda Riello ) کد خطا مفهوم کد خطا قرمز چشمک زن قطعی در NTC ها قرمز ثابت عملکرد يا قطعی کليد حرارتی يا ترموستات دود قرمز و زرد اشکال در کليد حداقل فشار آب ادامه مطلب

 • پکیج بوتان (مدل CV424S )
  پکیج بوتان (مدل CV424S )

  پکیج بوتان (مدل CV424S ) پکیج بوتان کد خطا مفهوم کد خطا E1 عدم تشکيل شعله (شير گاز، جرقه زنی، حسگر) پس از 3 مرتبه جرقه زنی E2 قطعی، خرابی يا عمل کردن کليد حرارتی E3 اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (پس از 2 دقيقه ) E4 خطای مدولاتور شير گاز E5 قطعی [...] ادامه مطلب

 • پکیج بایکان (مدل نیلاپلاس)
  پکیج بایکان (مدل نیلاپلاس)

  پکیج بایکان (مدل نیلاپلاس) پکیج بایکان  کد خطا مفهوم کد خطا چشمک زن شدن 30 LED خطای عملکرد NTC شوفاژ و يا رسوب گرفتگی مبدل اصلی چشمک زن شدن 40 LED خطای عملکرد NTC مصرفی چشمک زن شدن 50 LED افت فشار آب مدار گرمايش چشمک زن شدن 60 LED انسداد دودکش – [...] ادامه مطلب

 • پکیج بایکان (مدل های سان ومون)
  پکیج بایکان (مدل های سان ومون)

  پکیج بایکان (مدل های سان ومون) پکیج بایکان کد خطا مفهوم کد خطا E01 عدم تشکيل يا تشخيص شعله E02 انسداد دودکش – خطای کليد حد ترموستات دود در مدل های بدون فن و انسداد دوکش – خطای پرشرسوئيچ دود در مدل های فن دار E03 خطای عملکرد NTC شوفاژ و يا [...] ادامه مطلب

 • پکیج باکسی (مدل Eco-3 )
  پکیج باکسی (مدل Eco-3 )

  پکیج باکسی (مدل Eco-3 ) پکیج باکسی کد خطا مفهوم کد خطا E01 عدم تشکيل يا تشخيص شعله E02 فعال شدن کليد حرارتی (کليد حد 95 °c ) E03 انسداد دودکش – خطای کليد حد ترموستات دود (مدل i ) E05 انسداد دودکش – خطای پرشرسوئيچ دود (مدل Fi ) E06 [...] ادامه مطلب