• تلفن 041-4115
 • ایمیل info@Drtechnic.com

تعمیر پکیج در تبریز

 • گرم ایران (مدل ECO3 240 Fi – 280 Fi )
  گرم ایران (مدل ECO3 240 Fi – 280 Fi )

  پکیج گرم ایران (مدل ECO3 240 Fi – 280 Fi ) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین یا ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا E01 خطای فشار گاز E02 خطا توسط سنسور [...] ادامه مطلب

 • پکیج فرولی (مدل Domiitech F24/F32 & C24/C32 )
  پکیج فرولی (مدل Domiitech F24/F32 & C24/C32 )

  پکیج فرولی (مدل Domiitech F24/F32 & C24/C32 ) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین با ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا علت احتمالی A01 مشعل روشن نمی شود. [...] ادامه مطلب

 • پکیچ شاپه (مدل دیجیتال)
  پکیچ شاپه (مدل دیجیتال)

  kombiپکیچ شاپه (مدل دیجیتال) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین یا ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا E01 خطای سيستم جرقه زنی – نرسيدن گاز يا خرابی الکترود [...] ادامه مطلب

 • پکیج وستن (مدل دیجیتال)
  پکیج وستن (مدل دیجیتال)

  جدول عیب یابی پکیج وستن (مدل دیجیتال) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین با ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا E11 اشکال درسنسورهای خارجی دستگاه E12 ارتباط [...] ادامه مطلب

 • پکیج روکا (مدل دیجیتال)
  پکیج روکا (مدل دیجیتال)

  پکیج روکا (مدل دیجیتال) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین یا ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهو کد خطا 08 اشکال در فعال شدن فيوزاطمينان 21 وجود نويز الکترونيکی در [...] ادامه مطلب

 • پکیج رادیانت
  پکیج رادیانت

  پکیج رادیانت شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین یا ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا E01 عدم تشکيل يا تشخيص شعله E02 افزايش دمای گرمايش به بيش از 95 °c (فعال [...] ادامه مطلب

 • پکیج دمراد
  پکیج دمراد

  پکیج دمراد شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین یا ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا E01 فعال شدن کليد حرارتی (کليد حد) E02 اشکال در NTC مصرفی E03 اشکال در NTC [...] ادامه مطلب

 • پکیج تاچی (تیپ C و D )
  پکیج تاچی (تیپ C و D )

  پکیج تاچی (تیپ C و D ) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین با ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا E1 نقص در تهويه E2 سنسور گرمايش G18 E3 سنسور آبگرم بهداشتی G14 [...] ادامه مطلب