• تلفن 041-4115
 • ایمیل info@Drtechnic.com

Wall Package

 • پکیج مگاترم (گروه مگا)
  پکیج مگاترم (گروه مگا)

  جدول عیب یابی پکیج مگاترم (گروه مگا) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین یا ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا E1 عدم تشکيل يا تشخيص شعله E2 افزايش دمای مدار [...] ادامه مطلب

 • پکیج مارس
  پکیج مارس

  جدول عیب یابی پکیج مارس شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین یا ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا yL افت فشار آب مدار گرمايش Fy انسداد دودکش، خطای پرشرسوئيچ [...] ادامه مطلب

 • پکیج لورچ تک مبدله (مدل آرتا)
  پکیج لورچ تک مبدله (مدل آرتا)

  جدول عیب یابی پکیج لورچ تک مبدله (مدل آرتا) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین یا ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا E1 انجام نشدن اشتعال E2 عملکرد سوئيچ فشار [...] ادامه مطلب

 • پکیج لورچ دو مبدله (مدل آریان)
  پکیج لورچ دو مبدله (مدل آریان)

  جدول عیب یابی پکیج لورچ دو مبدله (مدل آریان) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین یا ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا E1 انجام نشدن اشتعال E2 عملکرد سوئيچ [...] ادامه مطلب

 • پکیج لامبرت (مدل دیجیتال)
  پکیج لامبرت (مدل دیجیتال)

  جدول عیب یابی پکیج لامبرت (مدل دیجیتال) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین یا ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا E01 عدم تشکيل يا تشخيص شعله E02 اشکال در [...] ادامه مطلب

 • پکیج گلدیران (مدل Pioneer P262-FW/FS & P302-FW/FS )
  پکیج گلدیران (مدل Pioneer P262-FW/FS & P302-FW/FS )

  جدول عیب یابی پکیج گلدیران (مدل Pioneer P262-FW/FS & P302-FW/FS ) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین یا ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا E1 عدم تشکيل يا [...] ادامه مطلب

 • گرم ایران (مدل ECO3 240 Fi – 280 Fi )
  گرم ایران (مدل ECO3 240 Fi – 280 Fi )

  پکیج گرم ایران (مدل ECO3 240 Fi – 280 Fi ) شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین یا ما در ارتباط باشید. کد خطا مفهوم کد خطا E01 خطای فشار گاز E02 خطا توسط سنسور [...] ادامه مطلب

 • گارز
  گارز

  جدول عیب یابی پکیج گارز شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین یا ما در ارتباط باشید. کد خطا LED  کد خطا بدون LED مفهوم کد خطا E01 چراغ قرمز روشن و چراغ زرد چشمك مي [...] ادامه مطلب