• تلفن 041-4115
 • ایمیل info@Drtechnic.com

کد خطاهای پکیج

 • پکیج گلدیران (مدل Pioneer P262-FW/FS & P302-FW/FS )
  پکیج گلدیران (مدل Pioneer P262-FW/FS & P302-FW/FS )

  کد خطا مفهوم کد خطا E1 عدم تشکيل يا تشخيص شعله E2 فعال شدن کليد حرارتی (کليد حد) E3 اشکال در سيستم تخليه دود E4 افت فشار آب مدار گرمايش E6 اشکال در NTC آبگرم مصرفی E7 اشکال در NTC شوفاژ E9 انجماد در سيستم گرمايش (افت دمای سيستم به کمتر از 2 °c ) ادامه مطلب

 • گرم ایران (مدل ECO3 240 Fi – 280 Fi )
  گرم ایران (مدل ECO3 240 Fi – 280 Fi )

  کد خطا مفهوم کد خطا E01 خطای فشار گاز E02 خطا توسط سنسور ترموستات ايمنی صادر شده است. E03 خطا توسط کنترل کننده فشار دودکش (پرشرسوئيچ) صادر شده است. E05 خطای سنسور NTC حرارت مرکزی E06 خطای سنسور NTC آبگرم مصرفی E10 کم بودن فشار آب E25 دمای پکيج [...] ادامه مطلب

 • گارز
  گارز

  کد خطا LED  کد خطا بدون LED مفهوم کد خطا E01 چراغ قرمز روشن و چراغ زرد چشمك مي زند. كمبود آب دستگاه E02 چراغ قرمز روشن می شود. خطاي جرقه E03 چراغ زرد بصورت چشمک زن فعال می شود. خطاي حسگر آبگرم E04 چراغ زرد بصورت چشمک زن فعال می شود. خطاي حسگر [...] ادامه مطلب

 • پکیج فرولی (مدل Domiitech F24/F32 & C24/C32 )
  پکیج فرولی (مدل Domiitech F24/F32 & C24/C32 )

  کد خطا مفهوم کد خطا علت احتمالی A01 مشعل روشن نمی شود. نبودن گاز الکتورد معيوب شير گاز معيوب توان اشتعال پايين A02 علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است. الکترود معيوب برد الکترونيکی معيوب A03 فعال شدن کليد حرارتی (کليد حد 105 °c ) سنسور مدار [...] ادامه مطلب

 • پکیج شفیع سازه شرق (مدل Unical )
  پکیج شفیع سازه شرق (مدل Unical )

  کد خطا مفهوم کد خطا 01 بوبين شيربرقی قطع است. Eb سنسور بيرونی قطع است. HE دمای بسيار بالا Fr يخ زدگی (با کاهش دمای سنسور شوفاژ به کمتر از 2 °c و روشن شدن برتر برای افزايش دما تا 5 °c اين علامت ظاهر می شود) HL عملکرد ترموستات حد در اثر افزايش [...] ادامه مطلب

 • پکیچ شاپه (مدل آنالوگ)
  پکیچ شاپه (مدل آنالوگ)

  کد خطا مفهوم کد خطا 30 نشانگر قطع گاز يا نوسان برق 40 ترموستات حد فعال می باشد. 50 مسدود بودن مسير دودکش يا نقص فن 60 نشانگر فقدان آب 70 نشانگر غير فعال بودن سنسور آبگرم مصرفی 80 نشانگر غير فعال بودن سنسور گرمايش مرکزی (شوفاژ) ادامه مطلب

 • پکیچ شاپه (مدل دیجیتال)
  پکیچ شاپه (مدل دیجیتال)

  کد خطا مفهوم کد خطا E01 خطای سيستم جرقه زنی – نرسيدن گاز يا خرابی الکترود جرقه E02 فعال شدن ترموستات حد به دليل بالا رفتن غير معمول دما E03 نارسايی دودکش يا انسداد مسير مکش دودکش E05 خرابی سنسور شوفاژ E06 خرابی سنسور آبگرم مصرفی E10 پايين بودن [...] ادامه مطلب

 • پکیج سونیه دوال (مدل Isotwin )
  پکیج سونیه دوال (مدل Isotwin )

  کد خطا مفهوم  کد خطا F4 – F1 اشکال در روشن شدن شعله F2 اشکال در تخليه دود F3 کمبود هوا F5 افزايش بيش از حد دما و فعال شدن کليد حرارتی (کليد حد) F6 خطا در اندازه گيری دمای NTC 2 ادامه مطلب