• تلفن 041-4115
 • ایمیل info@Drtechnic.com

کد خطاهای پکیج

 • پکیج لورچ دو مبدله (مدل آریان)
  پکیج لورچ دو مبدله (مدل آریان)

  پکیج لورچ دو مبدله (مدل آریان) کد خطا مفهوم کد خطا E1 انجام نشدن اشتعال E2 عملکرد سوئيچ فشار هوا E3 ترميستور سيستم گرمايش E4 ترميستور آب مصرفی E5 خطای مدولاتور شير گاز E6 افزايش دمای آب سيستم گرمايشی E7 خطای سوئيچ فشار هوا E8 کاهش فشار آب سيستم [...] ادامه مطلب

 • پکیج لامبرت (مدل دیجیتال)
  پکیج لامبرت (مدل دیجیتال)

  پکیج لامبرت (مدل دیجیتال) کد خطا مفهوم کد خطا E01 عدم تشکيل يا تشخيص شعله E02 اشکال در سيستم تخليه دود E03 اشکال در NTC شوفاژ E04 اشکال در NTC آبگرم مصرفی E05 عدم عملکرد صحيح مدولاتور شير گاز E06 دمای آب مدار به بيش از 90 °c افزايش يافته E07 عدم [...] ادامه مطلب

 • پکیج گلدیران (مدل Pioneer P262-FW/FS & P302-FW/FS )
  پکیج گلدیران (مدل Pioneer P262-FW/FS & P302-FW/FS )

  پکیج گلدیران (مدل Pioneer P262-FW/FS & P302-FW/FS ) کد خطا مفهوم کد خطا E1 عدم تشکيل يا تشخيص شعله E2 فعال شدن کليد حرارتی (کليد حد) E3 اشکال در سيستم تخليه دود E4 افت فشار آب مدار گرمايش E6 اشکال در NTC آبگرم مصرفی E7 اشکال در NTC شوفاژ E9 [...] ادامه مطلب

 • گرم ایران (مدل ECO3 240 Fi – 280 Fi )
  گرم ایران (مدل ECO3 240 Fi – 280 Fi )

  گرم ایران (مدل ECO3 240 Fi – 280 Fi ) کد خطا مفهوم کد خطا E01 خطای فشار گاز E02 خطا توسط سنسور ترموستات ايمنی صادر شده است. E03 خطا توسط کنترل کننده فشار دودکش (پرشرسوئيچ) صادر شده است. E05 خطای سنسور NTC حرارت مرکزی E06 خطای سنسور NTC آبگرم [...] ادامه مطلب

 • گارز
  گارز

  گارز کد خطا LED  کد خطا بدون LED مفهوم کد خطا E01 چراغ قرمز روشن و چراغ زرد چشمك مي زند. كمبود آب دستگاه E02 چراغ قرمز روشن می شود. خطاي جرقه E03 چراغ زرد بصورت چشمک زن فعال می شود. خطاي حسگر آبگرم E04 چراغ زرد بصورت چشمک زن فعال می شود. خطاي [...] ادامه مطلب

 • پکیج فرولی (مدل Domiitech F24/F32 & C24/C32 )
  پکیج فرولی (مدل Domiitech F24/F32 & C24/C32 )

  پکیج فرولی (مدل Domiitech F24/F32 & C24/C32 ) کد خطا مفهوم کد خطا علت احتمالی A01 مشعل روشن نمی شود. نبودن گاز الکتورد معيوب شير گاز معيوب توان اشتعال پايين A02 علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است. الکترود معيوب برد الکترونيکی معيوب A03 [...] ادامه مطلب

 • پکیج شفیع سازه شرق (مدل Unical )
  پکیج شفیع سازه شرق (مدل Unical )

  پکیج شفیع سازه شرق (مدل Unical ) کد خطا مفهوم کد خطا 01 بوبين شيربرقی قطع است. Eb سنسور بيرونی قطع است. HE دمای بسيار بالا Fr يخ زدگی (با کاهش دمای سنسور شوفاژ به کمتر از 2 °c و روشن شدن برتر برای افزايش دما تا 5 °c اين علامت ظاهر می شود) HL [...] ادامه مطلب

 • پکیچ شاپه (مدل آنالوگ)
  پکیچ شاپه (مدل آنالوگ)

  پکیچ شاپه (مدل آنالوگ) کد خطا مفهوم کد خطا 30 نشانگر قطع گاز يا نوسان برق 40 ترموستات حد فعال می باشد. 50 مسدود بودن مسير دودکش يا نقص فن 60 نشانگر فقدان آب 70 نشانگر غير فعال بودن سنسور آبگرم مصرفی 80 نشانگر غير فعال بودن سنسور گرمايش مرکزی (شوفاژ) ادامه مطلب